Samarbeta För Framgång

Sponsring och samarbetsförslag

Jag ser alltid alla överenskommelser som inledningen på ett långtgående partnerskap där alla samarbetspartners erhåller samma respekt och engagemang från vår sida oavsett nivå på sin sponsring. I gengäld önskar vi generellt sett hjälp med exponering och spridning av projektet utöver åtagandena i de olika samarbetsförslagen.

Inom ramen för Dalälven Swim vill vi även knyta till oss samarbetspartners och sponsorer som delar de värden som jag personligen och Håll Sverige Rent står för; engagemang, entreprenörskap, socialt samhällsansvar och möjlighet till en aktiv livsstil. För att kunna genomföra det nuvarande såväl som det kommande projektet så behövs sponsring både i form av kvalitativ utrustning och ekonomiska medel.

Nedan finns olika samarbetsförslag innehållandes olika fördelar och erbjudanden men självfallet kommer dessa kunna paketeras efter samarbetspartnerns egna önskemål. Skulle du vara intresserad av att diskutera vidare kring sponsring och eventuella idéer eller samarbetsförslag så kan du alltid maila till mats@dalalvenswim.se.

Se en förteckning över de företag som hitintills vågat satsa i projektet Dalälven Swim.

Vad vi kan erbjuda i utbyte mot sponsring

 1. Branschexklusivitet beroende på nivå.
 2. Titelsponsor – exempelvis ”Dalälven FÖRETAG Swim”.
 3. Sponsor för enskild budgetpost – exempelvis sponsor för simutrustning eller elektronik, fotoutrustning, mat, media, transport alternativt marknadsföring.
 4. Exklusivt samarbete för Nätverksmiddagen med möjlighet att unikt nå ut direkt med presentation till ett 100-tal engagerade sponsorer och inbjudna företag.
 5. Älvstädarsponsor – där fokus ligger på att direkt stödja kampanjen kring älvstädning genom organisationen Håll Sverige Rent.
 6. Trädsponsor. Klimatkompensera för företagets årliga utsläpp av CO2 och erhåll ett certifikat och intyg på detta som kan användas i vidare marknadsföring.
 7. Samarbetspartner för en delsträcka.
 8. Stärka företagets varumärke i miljöfrågor och hållbar utveckling.
 9. Goodwill Citizenship för företaget på den lokala orten.
 10. Möjlighet till långtidskontrakt (3-5 år).
 11. Brand awareness och brand exposure – Omnämnande av företaget i media och exponering av företagets logotype.
 12. Brand exposure – Exponering av företagets logotype som fästes på profilkläder och kajak.
 13. Brand exposure – Vi listar alla sponsorer med logotyp och länk till er hemsida samt beskrivning av er verksamhet eller vald produkt eller service.
 14. Skriftligt och/eller videodokumenterad produktutvärdering av företagets produkter och/eller tjänster under realistiska tuffa förhållanden med feedback på möjliga förbättringar.
 15. Erbjudande om olika temaföreläsningar med inriktning på inspiration, målfokusering, projektledning samt miljöfrågor som jag håller på företagens interna och externa event.
 16. Tillgång till mig och det material jag sammanställer för företagets räkning under äventyrets gång att fritt använda i företagets egen marknadsföring.
 17. Kontinuerliga rapporter om projektets framskridande som företaget fritt kan använda i er egen marknadsföring.
 18. Uppvisning av företagets produkter och tjänster på kurser, mässor & andra event jag deltar i.

Vad vi önskar få ut av ett sponsor- / partnersamarbete

 1. Ekonomiskt stöd för genomförande. Detta kan ske genom antingen kontanta medel, alternativt som köpkredit hos ert företag.
 2. Bistå med utrustning för äventyret enligt utrustningslistan eller därvid likvärdig utrustning.
 3. Bistå med kostnadsfria tjänster.
 4. Bidrag till klimatkompensation genom att plantera träd i Afrikas semiöken. Företaget erhåller ett intyg där det framgår att ni har stöttat projektet och hur många ton CO2 företaget har klimatkompenserat för. Dessutom erhåller företaget ett sigill att kunna nyttja på er hemsida och i ert tryckta material som bekräftar företagets miljöengagemang. Förutom detta får företaget erkännande enligt motsvarande sponsorpaket utefter skänkt ekonomiskt bidrag.
 5. Övrig sponsring – Skulle ert företag se andra möjligheter till att på något vis stötta detta projekt så tar vi oss mer än gärna tid att lyssna på era tankar och förslag.

De olika Partner- och sponsorpaketen

Klimatsponsor     200 kr / träd

Alla klimatkompenserande sponsorer erhåller även motsvarande erkännande och värdeförmåner som motsvarar nedanstående sponsorpaket beroende av storleken på det ekonomiska bidraget. Stödbidrag ges för trädplantering då företaget väljer att bidra till köp av minst 250 träd. Istället för att varje träd kostar 200 kr / träd så sänks kostnaden till €17 / träd. Detta betyder att alla bidrag på mer än 190 träd blir en vinn-vinn situation för alla parter.

Ungdomssponsor / Sponsor Delsträcka 5.000 kr styck

Alla sponsorer erhåller följande oavsett sponsornivå:

 • Jag listar alla sponsorer med logotype och länk till företagets hemsida från min egen hemsida.
 • Stärka företagets varumärke inom området för miljö och hållbar utveckling.
 • (UNGDOMSSPONSOR) Som Ungdomssponsor kommer de 5.000 kronorna fördelas 3.000 kronor till en idrottsförening som hjälper till att städa längs med älven och 2.000 kronor går till att planeters träd i Afrika. På så vis kommer företaget klimatkompensera för 5 ton CO2. Samtidigt erhåller företaget ett sigill som ni kan placera på er hemsida eller i tryckt material för att tydliggöra ert engagemang för miljön och ungdomsverksamheten.
 • (SPONSOR DELSTRÄCKA) Extra exponering av ert företag under denna delsträcka i form av en (1) post på Instagram och en (1) post via min Facebooksida samt ett djupare omnämnande om företaget under den aktuella dagen på min blogg. Bloggen uppdateras dagligen under det pågående eventet. Ni väljer själva vilken delsträcka/dag ni vill sponsra. Allt sker enligt principen ”först till kvarn”.

Silversponsor 20.000 kr styck

Samma som Supportsponsor, och…

 • Exponering av företaget logo på kläder och följekajak.
 • Exponering och omnämnande av företaget i samband med intervjuer i tidningar, radio och TV.

Guldsponsor 50.000 kr styck

Samma som Silversponsor, och…

 • Beskrivning av företagets verksamhet på min hemsida tillsammans med logotype samt exponering av er logotype / produkt i samband med rapporter, föreläsningar, bokutgivning och filmdokumentär mm.
 • Produktutvärdering av era produkter och tjänster under tuffa förutsättning med feedback om möjliga förbättringsåtgärder.

Huvudsponsor / Nätverkssponsor 100.000 kr styck

Samma som Guldsponsor, och…

 • Tillgång till mig och det material jag sätter samman till er från mitt äventyr som får användas fritt i företagets marknadsföring.
 • Kontinuerliga rapporter om projektets framskridande som företaget får använda efter eget önskemål.
 • 2 stycken föreläsningar om inspiration, målfokusering, projektledning och miljöarbete på interna och externa event.
 • (NÄTVERKSSPONSOR) Exklusiv sponsor för det nätverksevent med föreläsning, affärsnätverkande och middag för alla sponsorer och inbjudna företag med koppling till Dalälvenregionen som kommer ske efter genomförd simning.

Mediasponsor 50.000 kr styck

 • Exklusivitet ges till en mediapartner för varje enskilt segment; TV, radio, tidning. Motsvarar Guldsponsorpaketet.

Titel-/Namnsponsor 120.000 kr, endast 1 styck

 • Motsvarar Huvudsponsor paketet, förutom namnrättigheten till eventet som är exklusivt.