Stöd insamlingen för en bättre miljö vid Dalälven

Jag har utmanat mig själv! Men inte bara det – jag vill även försöka göra världen lite bättre genom att stödja Håll Sverige Rent. Om jag klarar av min utmaning så klarar du av att hjälpa till och stödja min insamling. 100kr för bättre vatten och en bättre miljö.

Här kan du läsa mer om insamlingen och Charity Storm.

Stöd projektet Dalälven Swim för en framtida ultrasimtävling

Jag har personligen satsat allt jag har i detta projekt. Målet är en framtida ultrasimtävling som ska sätta Sverige och Dalälven på världskartan över fantastiska simutmaningar. Under och efter simningen kommer vi behöva ekonomisk uppbackning om minst 30’000 kr under 2016. All hjälp är välkommen; stort som smått. Skulle du inte kunna bistå ekonomiskt finns det alltid en möjlighet att bidra med utrustning och tjänster. Kontakta oss i så fall via mail på mats@dalalvenswim.se

swish-logo

Om du vill bistå mig ekonomiskt kan du använda dig av Swish. Skicka din donation till 0709-504047 och märk din donation med Dalälven Swim i meddelandefältet.

HSR-Logo

Varför stötta Håll Sverige Rent?

Jag vill i projektet Dalälven Swim stötta Håll Sverige Rent. Målet är att dokumentera projektets framskridande längs vägen med fokus på att få en renare natur. Min förhoppning är att sprida och engagera framförallt ungdomar i det arbete som Håll Sverige Rent arbetar med. Efter projektet är min intention att jag kommer att bistå och sprida organisationens budskap och verksamhet i samband med bland annat skäpplockardagar, genom mina föreläsningar och genom annan media.

Projektet Dalälven Swim

Tanken är att Mats Goldberg som första person någonsin ska simma längs Österdalälven, med start från Hällsjön i Idre, ner via Djurås där Österdalälven och Västerdalälven flyter samman och bildar Dalälven, för att sedan simma vidare ner med slutdestination Furuviksparken utanför Gävle. Detta för att inspirera ungdomar till äventyr, svetsa samman näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor samt öka medvetenheten för marin nedskräpning.

Städning längs med Dalälven

Sveriges natur är unikt skiftande och delas in i 30 storskaliga naturgeografiska områden. De vattendrag som ligger inom dessa regioner skiljer sig åt då förhållandena i dem påverkas av bland annat skilda typer av jordmån, berggrund, marklutning, nederbörd, avrinning, temperatur och vegetation samt på om de ligger över eller under högsta kustlinjen. Längs Dalälven finns ett av dessa områden; Färnebofjärden, som utsetts av UNESCO till unikt biosfärområde.

De vatten som påverkas av människan kallas kulturvatten. Det är i de samhällen genom vilka dessa vattendrag, i form av älvar, rinner fram som ungdomar och företag bor och verkar, samt påverkar. Som Håll Sverige Rent skriver på sin hemsida; ”Skräp skadar, skräp kostar pengar och skräp skapar otrygghet”. Det är därför jag vill engagera främst ungdomar till att bidra till en bättre miljö. De är de som kommer få ta hand om den skit som vi i vår generation och tidigare ställt till med.

Förhoppningen med projektet är självfallet att bidra till en bättre miljö längs med Dalälven. Genom att utmana samtliga idrottsföreningar i Dalarna (i dagsläget 774 stycken) med en tävling hoppas jag att detta kan komma att förbättra miljön snabbt och effektivt! Intresserade föreningar är välkomna att höra av sig till mats@dalalvenswim.se

Så bidrar du till skräpfritt vatten

Stöd Mats initiativ! Sätt in ditt bidrag på PlusGiro 90 02 81-7 och stöd Håll Sverige Rent med valfritt belopp eller betala via Swish genom att ange 900 28 17 som mottagare. Glöm inte märka bidraget med ”Dalälven Swim”.