Adventure Academy

Bakgrunden till Dalälven Swim

Jag har flera gånger fått frågan ”Varför just Dalälven?” och mitt svar är att jag ser Dalälven Swim som en möjlighet att slå flera flugor i en smäll. Jag ser det som en möjlighet att inspirera andra till ett bättre och miljömedvetet agerande och därmed ge tillbaka till ett landskap och en miljö som jag har kommit att älska genom åren. Dessutom vill jag inspirera ungdomar och andra att anta utmaningar i livet för att vidga sina komfortzoner. Detta genom att få hjälp att sätta utmanande mål i livet.

Jag skulle vilja påstå att engagemanget för naturen har följt mig hela livet. Som barn samlade jag in äggskal till min mors stora förtret, för att rädda den lilla sjön Lötsjön i Sundbyberg där vi då bodde från försurning. Intresset och engagemanget växte sig starkare med tiden och den riktigt stora kärleken till naturen kom nog inte på allvar förrän under den 15 månader långa militärtjänstgöringen i Halmstad på LV6 mellan 1999 – 2000. Dessförinnan kan jag inte säga att jag var ett barn eller ungdom som växte upp med en familj som drogs till friluftslivet. Visst var jag en kille som gillade äventyr och nya upptäcksfärder, men då på egen hand.

Friluftslivet tog mer fart när jag så 2001 flyttade till Hawaii, USA för att studera journalistik i augusti 2001. Många långa hiker och spännande utflykter till såväl turistparadis som slutna, mer eller mindre otillgängliga och förbjudna platser. Det var på Hawaii som intresset för Urban Exploring väcktes till liv. Detta tog jag med mig hem till Sverige när studierna fick ett abrupt slut på grund av de ökade kostnaderna i USA i och med 9/11. Intresset för urban exploring skulle så småningom leda mig in på vägen mot GeoCaching som hängt med fram till idag. Modernt skattletande som såväl ung som gammal har nöje av.

Miljöengagemang sedan 2006

Utforskandet av natur och urbana miljöer gav mig mer och fler insikter i hur vår värld lever en tynande tillvaro. Filmer som ”En Obekväm Sanning” (Orginaltitel: An Inconvenient Truth) fick mig att öppna ögonen och leta mer information. I samma veva gick jag en utbildning i ekonomisk läskunnighet och blev introducerad för organisationen Better Globe. Det skulle dröja ända till 2008 innanjag kom att först stödja organisationen, som först och främst planterar träd i Afrikas semiöken. Detta gör de för att bland annat minska ökenspridningen.

När jag blev mer insatt och än mer engagerad kom jag att börja verka som ambassadör för organisationen då jag såg andra områden som organisationen arbetade med. Bland annat ordnar man med jobb till fattiga bönder, utbildning till barn, microlån till hemmafruar som vill starta egen verksamhet, byggnation av vattenbrunnar med mera. Detta i sin tur ledde till att jag 2010 gick FRIIs utbildning till professionell fundraiser med intentionen att starta en svensk insamlingsstiftelse till moderorganisationen. Ett försök gjordes med organisationen Charity Tree Foundation som dessvärre inte kom igång som vi hoppades på grund av trög byråkrati och sinande ekonomiska medel. I mångt och mycket kan detta nog anses ligga som grund till mitt miljöengagemang.

…men varifrån kom idén till Dalälven Swim?

Bakgrunden till valet av Dalälven har flera sidor den med. Under gymnasietiden blev min klasskamrat den snabbaste junioren någonsin att paddla Havspaddlarnas Blå Band, ett rekord han håller än idag. Efter denna bedrift skämtades det en del om möjligheten att kunna simma längs med Sveriges kust. Planering och funderingar på hur detta skulle gå till höll mig igång under några år och tankarna växte sig allt starkare i och med att jag började träna och tävla i triathlon.

Flottare på Dalälven

Flottare på Dalälven

Att min min mormors far en gång i tiden arbetat som flottare har samtidigt gjort att min fascination för flottaryrket har växt sig större, även om nyfikenheten på flottaryrket alltid varit stort. Det har alltid lockat som en av dåtidens mer farliga och äventyrligaste yrken, i mina ögon. Kopplar man detta till Dalälven, som en gång i tiden innehade Sveriges största flottningsverksamhet, så har den forna tidens sammanhållning som då fanns mellan kommuner och olika bygder helt försvunnit. Därför har flottningen kommit och bli som en symbol för projektets intention att knyta näringsliv, föreningsliv och myndigheter närmre varandra igen. Alla kan lära av varandra och tillsammans kan vi få regionen att växa. Det gäller att ta tillvara på den kunskap som finns och samtidigt utnyttja det faktum att vi sitter på oanade tillgångar för främst turistnäringen.

Så vad har allt detta med saken att göra då? Jo, i samband med att jag sökte till äventyrsutbildningen Adventure Academy i november 2015 och fick besked i februari 2016, såg jag att de gamla tankarna på att simma längs med hela Sveriges kust skulle bli en alldeles för tuff och tidskrävande utmaning. Därför föll valet istället på att simma längs med hela Dalälven, då jag kommit att uppskatta älven väldigt mycket. Mycket tack vare att jag bodde nästan ett år i Avesta under 2013 och då promenerade dagligen längs med Älvpromenaden i Avesta och ägnade avsevärd tid med mina barn nere vid älven i höjd med Avesta Golfklubb.

När jag i samma veva fick nys om att det varje år, de senaste åren, arrangerats Älvstädar-SM föll sig valet naturligt. Att kunna koppla ett äventyr som utbildningen krävde för godkänd examination och en kopplingen till miljön gjorde att jag kontaktade Håll Sverige Rent för att se om det gick att göra något för deras räkning. Sagt och gjort. Nu hoppas jag att detta ska kunna gynna vår vackra miljö och vår dessvärre alltför nedsmutsade hav Östersjön. Vill du bidra så klicka bara in under fliken ”Donera” för att hjälpa Håll Sverige Rent och naturen på traven. Tack för att just du bidrar!